BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VILG

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tin Tức Nổi Bật

Tìm giải pháp tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 Dự án VILG

Tìm giải pháp tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 Dự án VILG

(TN&MT) - Ngày 27/11, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo đánh giá giữa kỳ Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG) với các tỉnh, thành phố tham gia Dự án.

Thông Tin Dự Án

Xem tất cả
Tìm giải pháp tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 Dự án VILG
Tìm giải pháp tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 Dự án VILG
(TN&MT) - Ngày 27/11, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo đánh giá giữa kỳ Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG) với các tỉnh, thành phố tham gia Dự án.

Tài Liệu Dự Án

Xem tất cả
Về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, quận Bình Thủy và huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ (Hợp phần 2 - C2.2) thuộc dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại thành
Về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, quận Bình Thủy và huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ (Hợp phần 2 - C2.2) thuộc dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại thành
Về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, quận Bình Thủy và huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ (Hợp phần 2 - C2.2) thuộc dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại thành ...

Đấu Thầu - Mua Sắm

Xem tất cả
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng CSDL đất đai quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy và huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ (Hợp phần 2 - C2.2) thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại thành ...