BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VILG

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

662/QĐ-UBND Tải file đính kèm

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng CSDL đất đai quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy và huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ (Hợp phần 2 - C2.2) thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại thành phố Cần Thơ