BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VILG

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Câu Hỏi

Rác dưới gầm cầu Rạch Ngỗng Mậu Thân phường An Hoà rất nhiều và hôi thối, làm mất mỹ quan đô thị (25/12/2021)

Rác dưới gầm cầu Rạch Ngỗng Mậu Thân phường An Hoà rất nhiều và hôi thối, làm mất mỹ quan đô thị và cơ hội lây lan dịch bệnh cao, mong cơ quan chức năng vào cuộc
Người dân sống khu này đã phản ánh rất nhiều mà chưa được giải quyết, nếu không được giải quyết triệt để chúng tôi sẽ làm đơn gửi ra Bộ và kèm theo hình ảnh video
Chân thành cảm ơn